Rust Favicon
0 / 30

CZ/SK RUST PVE HOLYUD (mapa Surprise)IP Address 82.208.17.35:27790
Category Rust
Server Owner Anonymous
Votes 0
Country Czech Republic CZ
Website https://rust-czsk-pve.webnode.cz/
Online Players 0
Maximum Online Players 30
Uptime 100%

Share this server

Share the server on social platforms to promote it :)


Get banners

Promote your servers with the custom built dynamic banners for your website. Get code

Variable Value
build 100535
dedicated d
description_00 backpack +48,info panel,no stability,skin,den/noc,teleport (hráč,base,outpost,banditi),bgrade,plane
description_01 crash,drawbridges,možnost stohování beden max 4 na sebe ,raidable bases pro,better npc \n\npro více
description_02 informací po připojení na server napiš /info\n\n\nvolnĚ spÍcÍ hrÁČi budou vykopnuti ze serveru.nebud
description_03 eme ŘeŠit Že nĚkdo nĚkoho okradl.kaŽdÝ si mŮŽe postavit base. \n\npokud hrÁČi chodÍ na raidbase a po
description_04 stavÍ si u nÍ cokoliv tak po raidu po sobĚ uklidÍ. pokud ne a uvidÍ to admin bude uklizena u jejich
description_05 base (zniČena bez nÁhrady)! \n\n\ndĚkuj
description_06 i vŠem hrÁČŮm,kteŘÍ mi finanČnĚ pŘispÍvajÍ na chod serveru.\nzakÁzÁno:jakÝkoliv Útok na hrÁČe,nadÁvk
description_07 y do chatu, vykrÁdÁnÍ zÁkladen,okrÁdÁnÍ spÍcÍch hrÁČŮ,zÁkaz jakÉkoliv krÁdeŽe u jinÉho hrÁČe,pokud n
description_08 enÍ nĚco vaŠe tak nechat na pokoji ( tĚŽiČky,pece a podobnĚ)\nrules: raiding players bases = ban\njs
description_09 me pve server,takže porušení ban\npravidlo k otvírání beden:\nhráč který bednu odemkne a nebude na s
description_10 erveru,tak může počítat s tím,že bednu získá hráč ,který oslovil hráče na serveru a řekne se mu že j
description_11 e ničí.\nvšichni jste vítání (vhodné i pro začátečníky),jsme tady všichni aktivní hráči,rádi poradím
description_12 e i pomůžeme do začátku.\n\n
description_13 hlavní příkazy -\n/ql - zamknutí těžičky\n/lockmini.code - zamknutí hel
description_14 iny\n/lockit.code - zamknutí heliny\n/tpr nick (port na hráče)\n/tpa potvrzení portu\n/home název (p
description_15 ort na base)\n/home add název (uložení base)\n/bandit port banditi\n/outpost port outpost\n/parac
ent_cnt 162167
fps 20
fps_avg 20.00
game_descr rust
game_dir rust
game_id 252490
gc_cl 313
gc_mb 5089
gmn rust
gmt survival
hash dac9eed9
headerimage https://st2.depositphotos.com/4556043/7441/v/600/depositphotos_74413227-stock-video-zombies.jpg
hostname cz/sk rust pve holyud (mapa surprise)
keywords mp30,cp0,ptrak,qp0,$r?,v2552,born1720115974,gmrust,cs100535,^z^y^m^c^k^p
map procedural map
max_players 30
num_rules 34
os l
port 28790
protocol 17
pve false
secure 1
status stok
steam_id 90199987476213767
uptime 67694
url https://rust-czsk-pve.webnode.cz/
version 2552
world.seed 711
world.size 4250

Banners


CZ/SK RUST PVE HOLYUD (mapa Surprise) Live Banner 1

CZ/SK RUST PVE HOLYUD (mapa Surprise) Live Banner 2

What is the CZ/SK RUST PVE HOLYUD (mapa Surprise) IP?

Server IP Address: 82.208.17.35

What is the CZ/SK RUST PVE HOLYUD (mapa Surprise) PORT?

Server PORT: 27790

Comments

''